PRIVATUMO POLITIKA

KAM SKIRTA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta visiems interneto svetainės  www.miniparts.lt (toliau – Svetainė) lankytojams, UAB „Krasta Auto“ (toliau – Krasta auto, Krasta arba Mes) paslaugų gavėjams, prekių įgijėjams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Krasta auto socialinės žiniasklaidos paskyrose, bei asmenims, sutikusiems gauti Krasta auto rinkodaros medžiagą, taip pat asmenims, dalyvaujantiems renginiuose. Privatumo politika numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis aukščiau išvardinti asmenys.
Mes rūpinamės Jūsų privatumu, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Būtinai skirkite laiko Privatumo politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais
Kai Jūs lankotės Svetainėje ir (ar) įsigyjate Krasta auto parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, atliekate aktyvius veiksmus Krasta auto socialinės žiniasklaidos paskyrose, dalyvaujate mūsų renginiuose ar sutinkate, kad Krasta auto su Jumis susisiektų ir (ar) teiktų rinkodaros medžiagą, Mes laikysime, kad Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika.

APIE MUS

Jūsų asmens duomenų valdytoja (Duomenų valdytojas) – UAB „Krasta Auto“ (juridinio asmens kodas 121981098, registracijos adresas Ozo g. 10A, 08200, Vilnius). Jūsų asmens duomenys tvarkomi nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu. Duomenys apie bendrovę yra kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. 
Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite į Mus kreiptis el. pašto adresu pagalba@miniparts.lt. Jūs taip pat turite galimybę užregistruoti savo kreipimąsi paskambinę telefonu +370 5 274 0443.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia Mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. paštą, IP adresą, transporto priemonės VIN numerį, kurią apie Jus Krasta auto renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Krasta auto nurodytų tikslų.
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Krasta auto socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
Siekiame suteikti Jums kuo daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame tokius asmens duomenis, kad pateikdami juos Krasta auto žinotumėte, kaip jie bus naudojami.

KAIP IR KODĖL RENKAME BEI NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Krasta auto yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galite tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Krasta auto per Krasta auto paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • su mumis susisiekusius asmenis;
 • asmenis, kurie registruoja paskyrą mūsų interneto svetainės e-parduotuvėje;
 • asmenis, kurie perka mūsų parduodamas prekes interneto svetainės e-parduotuvėje be registracijos;
 • asmenis, kurie sutinka gauti mūsų rinkodaros medžiagą.

Mūsų interneto svetainių lankytojai

Kai lankotės šioje interneto svetainėje, duomenys apie Jūsų naršymą svetainėje ir kt., yra renkami naudojantis slapukais. 
Krasta naudoja būtinuosius / techninius slapukus, kad galėtų užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir (ar) kitus trečiųjų šalių slapukus, kad galėtų gerinti jūsų naršymo patirtį (t. y. atsižvelgti į jūsų poreikius, nuolat tobulinti svetainę ir teikti pasiūlymus, atitinkančius jūsų interesus). 
Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami (tvarkomi) vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu (išskyrus būtinieji slapukai). Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti svetainės Slapukų politikoje.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate komunikuodami su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), Krasta valdo kartu su konkretaus socialinio tinklo valdytoju (soc. tinklo platformoje).
Socialinio tinklo paskyroje pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu.
Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys bus tvarkomi socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos yra nustatomos platformos valdytojo. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir (ar) tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenys, renkami su mumis susisiekus

Mūsų interneto svetainėje pateikti kontaktai, kuriais galite su mumis susisiekti norėdami įsigyti mūsų siūlomų prekių, pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis ar pasikonsultuoti jums rūpimais klausimais. Visus Jūsų pranešimus priimsime, peržiūrėsime ir pateiksime atsakymus. 
Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą ir (ar) pridedamus dokumentus. Šie duomenys bus tvarkomi Jūsų paklausimų administravimo ir (ar) pasirengimo sutarties sudarymui, sutarties vykdymui. Komunikacija su Jumis bus tvarkoma iki pilno paklausimo išnagrinėjimo ir saugoma 3 mėnesius nuo išnagrinėjimo dienos arba pilno sutarties įvykdymo ir saugoma 10 metu, kartu su sutartimi ir kitais dokumentais (t. y. sutartis ir apskaitos dokumentai).
Jei su mumis susisiekiate telefonu (prieš pokalbio įrašymą Duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą), Jums sutikus  pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 6 mėnesius, po to sunaikinama. 
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti (valdyti) bei pateikti Jums atsakymą. Minėtus asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate susisiekdami su mumis el. paštu ir (ar) tęsdami pokalbį telefonu. Jeigu bendravimas bus skirtas sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, tuomet asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. siekiant sudaryti ir (ar) įvykdyti su duomenų subjektu sudarytą sutartį.
Prašome atkreipti dėmesį, kad Mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu, todėl neužmirškite pranešti Mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Asmens duomenys, renkami registruojantis e-parduotuvėje

Jums nusprendus užsiregistruoti Mūsų e-parduotuvėje (www.miniparts.lt), paprašysime Jūsų užpildyti registracijos formoje ir (ar) paskyroje prašomus savo asmens duomenis. Tokie duomenys apima Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą (suvedama užsakant prekes) ir informaciją apie atstovaujamą įmonę (jeigu e-parduotuve naudosite kaip juridinio asmens atstovas, o ne kaip fizinis asmuo (vartotojas)). Taip pat registruotis galite per Facebook ar Google+ paskyras (tokiu atveju tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, el. paštą, profilio nuotrauką). Minėti asmens duomenys bus naudojami Jūsų paskyros sukūrimui ir administravimui, o juos tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savanoriškai registruodami savo paskyrą.
Atkreipiame dėmesį, kad ši e-parduotuvė yra skirta pirkti mūsų siūlomas prekes (t. y. nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui). Todėl, registruodami paskyrą e-parduotuvėje Jūs sutinkate, kad Mes, e-parduotuvėje saugotume Jūsų pateiktus asmens duomenis tam, kad palengvinti Jūsų apsipirkimą e-parduotuvėje. Jūsų paskyra e-parduotuvėje bus saugoma iki sutikimo atšaukimo (t. y. paskyros ištrynimo) dienos, tačiau ne ilgiau nei 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros momento (atliktų užsakymų įrodymai nėra trinami kartu su paskyra).
Pažymėtina, kad  paskyra nėra būtina norint nusipirkti e-parduotuvėje esančių prekių, tai galite padaryti ir be registracijos.

Asmens duomenys, renkami perkant e-parduotuvėje 

Jums nusprendus įsigyti e-parduotuvėje siūlomų prekių (t. y. sudaryti nuotolinę prekių pirkimo – pardavimo sutartį), prašysime Jūsų užpildyti pirkimo formoje prašomus savo asmens duomenis. Nepriklausomai nuo to, ar perkate be registruotos paskyros ar su paskyra, Mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, mokėjimo duomenis ir (ar) informaciją apie atstovaujamą įmonę (kai reikalinga sąskaita faktūra). Minėti asmens duomenys bus naudojami sudaryti ir įvykdyti nuotolinę prekių pirkimo – pardavimo sutartį (t. y. parduoti Jums užsakytas prekes). Šią Jūsų informaciją tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b p., t. y. sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c p., t. y. mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus bei Reglamento 6 str. f p., t. y. mūsų teisėtu interesu pareikšti ir (ar) apginti savo teisinius reikalavimus (kai taikoma).
Pažymėtina, kad užsakymus (t. y. nuotolines pirkimo – pardavimo sutartis) bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus mes turime saugoti 10 metų, skaičiuojant nuo pilno sutarties įvykdymo dienos.

Asmens duomenys, renkami užsakant tiesioginę rinkodarą

Jums sutikus užsiprenumeruoti ar kitu būdu gauti mūsų naujienlaiškį, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį bendrai ir (ar) individualizuotai rinkodarai (pvz., apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms) siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant tiesioginę rinkodarą.
Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Mes dalinsimės su visais savo klientais.
Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Krasta salonuose, el. paštu, telefonu, naršant Krasta tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis Mūsų paslaugomis ir (ar) prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Mūsų organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Tačiau, atkreipiame dėmesį, kad toks Jūsų priskyrimas vienai ar kitai klientų kategorijai (profiliavimas) jokiais būdais Jums nesukels teisinių pasekmių ir (ar) panašiu būdu nedarys didelio poveikio. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai Mūsų klientų kategorijai.
Su Jumis galime susisiekti ir be Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros gavimo, kai siūlomos Krasta prekės ar paslaugos (panašios prekės / paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių / paslaugų. Pastaruoju atveju Mes sudarome lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo, t. y. atsisakyti tokios rinkodaros gavimo pirmo kontakto metu (pvz., gautame el. laiške pasirinkę nuorodą, jog nebenorite gauti tokiu pranešimų ir (ar) išreikšti savo nesutikimą kitais būdais).
Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas (duomenų tvarkytojams), tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.
Pažymėtina, kad tiesioginės rinkodaros tikslu surinktus asmens duomenis, aktyvioje duomenų bazėje tvarkysime 3 metus, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų duotas sutikimas. Norėdami atšaukti duotą sutikimą ir (ar) išreikšti nesutikimą, tai galite padaryti apie atsisakymą pranešdami el. paštu pagalba@miniparts.lt arba gauto naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų asmens duomenys perduodami tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Mūsų veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, todėl mes galime atskleisti / perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, paslaugų teikėjams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.) ar kitiems Mūsų partneriams, jei tik toks perdavimas reikalingas privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

 • informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
 • asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba trečiųjų asmenų interesus (pvz., užkirsti kelią sukčiavimui);
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pvz., jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);
 • informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia duomenų tvarkymo paslaugas, t. y. duomenų tvarkytojams. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šio privatumo pranešimo pakeitimus;
 • informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Suprantame, kad savo asmens duomenis mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų vidinių saugumo priemonių:

 • užtikriname griežtą prieigos kontrolę ir suteikiame prieigą prie duomenų tik asmenims, kuriems juos yra būtina žinoti;
 • prieiga prie asmens duomenų yra apsaugota tinkamo lygio slaptažodžiais;
 • sudarome konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų;
 • stebime prieigą prie asmens duomenų;
 • esame įdiegę kitas organizacines ir technines saugumo priemones.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: (1) prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją; (2) prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys; (3) prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys; (4) prašyti perkelti savo asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu; (5) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p.); (6) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI). 

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Mes siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite sužinoti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome, Jūs turite teisę su jais susipažinti ir gauti jų kopiją. 

Teisė ištaisyti savo asmens duomenis ir (ar) apriboti jų naudojimą

Mes siekiame, kad visi tvarkomi asmens duomenys būtų pilni ir tikslūs, bei dėl jų netikslumo nepatirtumėte jokių nepatogumų. Todėl, pastebėję, jog naudojame nepilnus ir (ar) netikslius Jūsų asmens duomenis, Jūs galite pranešti, kad mes juos ištaisytume, tačiau tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti šią informaciją. 
Taip pat, galite prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų naudojimą, tam tikram laikotarpiui, kai: (1) reikia įsitikinti Jūsų asmens duomenų tikslumu (pateikus pretenzijas dėl duomenų tikslumo); (2) vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas (rinkimas, naudojimas) yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; (3) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi konkretaus tikslo pasiekimui, tačiau jie gali būti reikalingi, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; (4) reikia nustatyti, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Jums pasinaudojus savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo).
Matydami, jog naudojame nepilnus ir (ar) akivaizdžiai neteisingus Jūsų asmens duomenis, Mes (savo iniciatyva) galime apriboti jų naudojimą ir (ar) kreiptis į Jus dėl minėtų duomenų ištaisymo.

Teisė ištrinti savo asmens duomenis

Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, bei nerinkti ir (ar) nenaudoti perteklinių Jūsų asmens duomenų. Todėl, Jūs galite prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau, tokia Jūsų teisė nėra absoliuti, tad Jūsų duomenis galėsime ištrinti tik jeigu: (1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (2) Jūs atšaukėte savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir Mes neturime jokio kito teisinio pagrindo šių asmens duomenų tvarkymui; (3) Jūs išreiškėte prieštaravimą (nesutikimą) dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti tokius Jūsų duomenis; (4) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (5) tokie asmens duomenys turi būti ištrinti (t. y. negali būti renkami, naudojami ar saugomi) laikantis Mums taikomos, tesiės aktais nustatytos teisinės prievolės.

Teisė perkelti savo asmens duomenis

Mes siekiame suteikti Jums, Jūsų asmens duomenų kontrolę bei užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą. Todėl, Jūs galite prašyti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis būtų pateikiami Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma). Ši teisė taip pat nėra absoliuti, todėl gali būti įgyvendinama tik, jeigu: (1) toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., 9 str., 2 d., a) p.) arba sutartimi (pagal Reglamento 6 str. 1 d. b) p.); (2) kai šios teisės įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir (ar) atšaukti savo duotą sutikimą

Mes siekiame suteikti Jums galimybę kontroliuoti savo asmens duomenis. Todėl, Jūs galite bet kuriuo metu, išreikšti savo prieštaravimą (nesutikimą) dėl konkrečių Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Mūsų teisėtu interesu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. f p.), įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Nepaisant to, Mes galime ir toliau tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis, jeigu galime įrodyti, kad šie duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų (duomenų subjekto) interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Tokiu atveju, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. 
Taip pat, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., arba Reglamento 9 str. 2 d., a) p.), Jūs galite bet kuriuo metu, atšaukti savo duotą sutikimą dėl tokios asmens duomenų tvarkymo. 

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (VDAI)

Mes visuomet siekiame atsakyti į Jums kylančius klausimus ir (ar) išspręsti problemas kylančias dėl asmens duomenų tvarkymo bei rasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą, todėl turint klausimų ir (ar) nusiskundimų Mūsų asmens duomenų apsauga, raginame kreiptis tiesiogiai į Mus, el. paštu: pagalba@miniparts.lt, arba telefonu: +370 5 274 0443. Jeigu nesutinkate su Mūsų pateiktais atsakymais ir (ar) pasiūlytais sprendimais bei ir toliau manote kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštu: ada@ada.lt).

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Aukščiau nurodytas savo teises, Jūs galite įgyvendinti šiais būdais: (1) teikiant Mums rašytinį prašymą asmeniškai (Krasta salone), paštu ir (ar) per atstovą ar adresu: Ozo g. 10A, 08200, Vilnius; (2) teikiant Mums prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. el. paštu: pagalba@miniparts.lt.  
Tam, kad galėtume priimti ir įgyvendinti Jūsų prašomas duomenų subjekto teises, pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Krasta salono darbuotojui – kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį – kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu – jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami dar pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Jūsų prašymą.
Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus šiame trumpame pranešime yra labai sudėtinga. Nepaisant to, Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų tvarkymo procesams. 
Jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Visuomet galite kreiptis į Mus el. paštu pagalba@miniparts.lt arba paskambinę telefonu: +370 5 274 0443. 
Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus papildomai informuojami nebūsite, t. y. atnaujinta Privatumo politikos redakcija bus paskelbiama Svetainėje. Todėl, rekomenduojame ir raginame Jus periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-18

Reikia pagalbos?
+370 690 00778
I-V (8:00 - 17:00)
susisiekite su mumis »
Atsakysime per 2 darbo valandas.

VIN - automobilio kėbulo numeris (Vehicle Identification Number). Jį galite rasti savo automobilio registracijos dokumente.

Pakanka įvesti 7 paskutinius simbolius, raidės gali būt tiek didžiosios tiek mažosios - nesvarbu